o procesu sodelovanja javnosti:

Milena Janežič
Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska c. 48, Ljubljana
tel.: 01 478 7335, faks: 01 478 7419
e-pošta: milena.janezic@gov.si

o procesu priprave NPVO:

mag. Inga Turk
Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska c. 48, Ljubljana
tel.: 01 478 7360, faks: 01 478 7419
e-pošta: inga.turk@gov.si

izvajalec projekta "Program vključevanja zainteresiranih javnosti v pripravo NPVO":

mag. Vida Ogorelec Wagner
MODRA
Komunikacije in moderiranje d.o.o.
tel.: 01 361 8077, faks: 01 361 8076
e-pošta: vida@modra.si
www.modra.si