Grafična predstavitev procesa priprave NPVO in sodelovanja javnosti vam omogoča, da aktivno sledite procesu. S klikom lahko za preteklo časovno obdobje enostavno izbirate pripravljene dokumente, zapisnike javnih dogodkov in prispele pripombe iz obravnav. Hkrati vodič nazorno najavlja predvidene faze in elemente procesa v prihodnji mesecih.

  Narava in biotska raznovrstnost
   
Kakovost življenja Odpadki Narava in biotska raznovrstnost Komuniciranje in izobraževanje