Spodaj je lista dokumentov, ki so odprti za pripombe. S klikom na povezavo oz. ikono (), odprete dokument v PDF obliki. Pripombe pošljete tako da izpolnite spodnji obrazec oziroma si obrazec prenesete na svoj računalnik (doc), ga izpolnite in pošljete po elektronski pošti.

Mnenja in pripombe oblikujte tako, da pri vsakem navedete poglavje in odstavek obravnavanega dokumenta, na katerega se nanašajo. To bo olajšalo delo pripravljalcem ter njihov odziv nanje.

Nacionalni program varstva okolja


Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo dopolnjen in spremenjen predlog "Resolucije o Nacionalnem programu varstva okolja", ki ga je sicer že prejšnja Vlada RS potrdila 7.10.2004 ter navedbo in obrazložitev sprememb in dopolnitev. Predlog je odprt za pripombe do 5. maja 2005.

Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja - predlog za javno obravnavo

Nacionalni program varstva okolja - obrazložitev sprememb in dopolnitev po poglavjih

Operativni programi